Bureau Mekkes

Soyez résolus à ne plus servir et vous voilà libres!

Van Dale:

eco·lo·gie (de; v)

1. wetenschap die de betrekkingen tussen de organismen en hun omgeving bestudeert

2. die betrekkingen zelf

'De ecologie bestudeert zowel de wisselwerking tussen organismen onderling, binnen populaties en levensgemeenschappen (de biotische milieufactoren), als de relaties van deze biologische eenheden met hun niet-biologische omgeving (de abiotische milieufactoren). Biotische en abiotische factoren samen vormen een ecosysteem. De autoecologie is de studie op het niveau van een individueel organisme, van een willekeurige soort, binnen een gegeven ecosysteem. De synecologie of gemeenschapsecologie bestudeert alle soorten organismen, ofwel de levensgemeenschap, van een gegeven ecosysteem. De populatiebiologie onderzoekt de dynamiek en evolutie (van populaties) van soorten.' bron: Wikipedia

 

Over mij

Jasper Mekkes is niet geboren in de Randstad, heeft niet in Leiden of Amsterdam gestudeerd, is geen lid geweest van het corps en is niet dankzij machtige vriendjes, rijke ouders of door te buigen voor de dominante ideologie op een mooie positie beland.

Een relatief bescheiden afkomst, geboren in een klein Achterhoeks stadje (Groenlo) en opgegroeid in het plattelandsdorp Eibergen bracht hem naar de Landbouwuniversiteit Wageningen, waar hij in 2002 afstudeerde als geografisch ingenieur. 

In zijn jeugd was hij namelijk niet alleen geïnteresseerd in lezen, schrijven en taal, maar ook in de wereld, met haar verschillende typen mensen en culturen, en de relaties tussen die mensen, hun culturen en het land waarop ze leven en werken.

Geïnspireerd door zijn huidige woonplaats, het Gooi, en door denkers als Epicurus, Diogenes, Marcus Aurelius, Seneca, Lucretius, Proudhon en Onfray kwam hij tot de ontdekking dat zijn interesse in het vormgeven van het land ook een interesse is in het leven en werken op dat land en het nadenken, lezen en schrijven over de vraag hoe het land hèm vormt, met haar geologie en haar geografie, haar cultuur en haar ecologie. 

J.M.

 

Visie 

25 07 2022

Filosofie als visie op de werkelijkheid

De officiële filosofie, de filosofie waarin les wordt gegeven op de universiteiten, is net als het Christendom gebaseerd op de filosofie van Plato; een filosofie van de ideeën dus - die meer waar zouden zijn dan de werkelijkheid. Een filosofie van, voor en door professoren, met hun vaak obscure ideeën en concepten. 
Maar volgens mij is filosofie iets anders, namelijk een praktische manier om je leven vorm te geven. En dat doe je door je eigen visie op de werkelijkheid te ontwikkelen, met de informatie die je daarvoor nodig hebt. 

Een filosoof is dus iemand met een visie op de werkelijkheid en ik ben voor een filosofie van, voor en door iedereen, zodat iedereen zijn eigen versie van het goede leven kan leven in die werkelijkheid.

 

Lezingen

10 10 2015

Eerlijke handel

Lezing voor Fair Trade Hilversum op de dag van de duurzaamheid 2015.

 

Nieuws

25 07 2022

Energietransitie Hilversum

Uit de Gooi en Eembode: 'Vrijwel al onze elektrische apparaten gebruiken gelijkstroom. Als in de 19de eeuw de ‘oorlog om de stromen’ niet in het voordeel van de wisselstroom zou zijn uitgevallen zouden we veel geld besparen voor de aanschaf en het onderhoud van omvormers. Ook zouden we energie besparen, want bij de omzetting van gelijkstroom naar wisselstroom (en weer terug) gaat energie verloren. Het is dan ook tijd voor slimme verbeteringen van ons energienetwerk, door de aanleg van autonome lokale netwerken met gelijkstroom - en slimme energie-opslag.' Lees verder