Islamo-linksisme

28 12 2023

 

Het instrumentaliseren van minderheden is een oude gewoonte. Zo heeft centralistisch links het oude volk inmiddels ingeruild voor het nieuwe volk - LHBTIQ-plussers, immigranten, islamisten en andere minderheden, omdat de oude arbeider zich niet meer laat instrumentaliseren - en massaal voor Wilders, NSC of BBB stemt. 

Centralistisch links staat hiermee in een oude traditie, van de Franse revolutie van Robespierre tot de Russische revolutie van Lenin. Bij iedere revolutie die centralistisch links de afgelopen eeuwen initieerde werd de gewone man gebruikt en was hij uiteindelijk de dupe, omdat de 'voorhoede' van revolutionairen bij nader inzien toch niet zo geïnteresseerd bleek in verbetering van het lot van die gewone man als in het vervangen van de oude elite; door zichzelf. 

Destijds werden de bolsjewisten, hoewel in werkelijkheid een variant op het fascisme, bestempeld als vrijheidsstrijders, om de verschrikkingen van een revolutie die vele malen bloediger was dan het regime dat ze omverwierp weg te poetsen.

Het islamo-linksisme heult tegenwoordig ook met ‘vrijheidsstrijders’ - van Hamas, die op 7 oktober hun strijd voor vrijheid kracht bij zetten met daden die deden denken aan de verschrikkingen van de nazi's. Babies werden onthoofd en levend in brandende ovens gestopt, bejaarden ontvoerd en jonge vrouwen eerst verkracht voordat ze door hun hoofd werden geschoten. 

Een ander deel van de aanhang van deze 'vrijheidsstrijders' bestaat uit islamisten; mensen die voor het opportunistische deel van centralistisch Links onderdeel uitmaken van het nieuwe volk omdat ze potentiële stemmers zijn. Het islamo-linksisme roept derhalve dat er niks aan de hand is - omdat ‘Israël fascisme’ is - en heult ondertussen met een Hamas dat niet alleen alle joden wil vermoorden maar ook onderdeel uitmaakt van een moslimbroederschap die als einddoel de wereldheerschappij van de islam heeft. De islam is dan ook proselitisch, net als het christendom. Dit in tegendeel tot het jodendom, dat geen last heeft van bekeringsdrift.

Maar goed, het echte probleem is natuurlijk ongelijkheid. Vandaar dat blanke mensen tegenwoordig op TikTok de schoenen van zwarte mensen kussen, en vandaar dat we alsmaar meer immigranten moeten verwelkomen in landen met bewoners die die immigranten helemaal niet meer willen omdat er geen ruimte meer is in hun hart - en dus in hun dorp of stad. 

Zou die obsessie met immigratie soms iets te maken kunnen hebben met het feit dat traditioneel, centralistisch links sinds de jaren '80 het liberalisme heeft omarmt en dat hoe meer werkloosheid er is hoe lager de lonen kunnen worden gehouden? Ik besef me dat dit een ongemakkelijke vraag is, en waarom die nooit gesteld wordt in media die in handen zijn van welgeteld één miljardair die voor zijn inkomsten afhankelijk is van lage lonen laat zich raden. 

Wanneer het over immigratie gaat gaan bij veel journalisten de luiken dicht. Daar mag niet over gesproken worden, en doe je het toch, dan ben je al snel een fascist. Ik vraag mij bij dergelijke fanatici wel eens af hoe ze dat eigenlijk doen met het uitnodigen van bezoek in hun eigen huis. Zouden ze daar wèl rekening houden met de vraag of ze hun bezoekers eigenlijk wel gastvrij kunnen ontvangen, met voldoende eten, een slaapplek en wat nuttige tijdsbesteding?

Het antwoord is vermoedelijk nee, want de gekte is grenzeloos. Tegenwoordig zijn er zelfs journalisten die op basis van aantallen gijzelaars die geruild worden stellen dat een Palestijns leven minder waard zou zijn dan een Israelisch leven. Een ontvoerde baby wiens moeder is verkracht en vermoord gelijkstellen aan een gevangen terrorist; je moet maar durven. 

Geen situatie en geen mens is gelijk, ook al willen egalitarisme, communautarisme en wokisme ons al enige tijd anders doen geloven. Een kind is volgens wokisten een volwassene, een man een vrouw - en het laten bepalen van je beleid door minderheden heet opeens een democratie. 

Gelijke kansen dan? Zijn die soms het echte doel van islamo-linksisten? Nou niet echt nee. Daar heeft het islamo-linksisme helemaal geen boodschap aan; een PVV-er verdient immers minder kansen omdat hij op een ‘fascist’ stemt. 

Maar even serieus nu. Wie heult er nu met islamisten die een genocide propageren? Welke ethiek drijft je tot dergelijke waanzin? 

Waarom spant links zich tegenwoordig niet meer in voor een rechtvaardiger samenleving, met gelijke kansen voor iedereen? Waarom strijd ze niet meer tegen het alomtegenwoordige nihilisme; met een voorstel voor oude waarden die soms ook nieuwe waarden zijn? Waarom is links niet bezig met het verbeteren van de democratie, waar toch de kern van verbetering van de levens van mensen ligt? Politiek is toch de wetenschap van de vrijheid, dixit Proudhon? 

Het antwoord kon wel eens net zo opportunistisch zijn als iedere fanatiek dogmatische club die haar ideologie ten koste van alles in het zadel wil hijsen.

Want een betere samenleving met gelijke kansen en minder nihilisme is helemaal geen doel van het islamo-linksisme. Vrije individuen die zich in alle vrijheid verbinden met andere individuen om gezamenlijk sociaal, ecologisch, economisch en politiek verantwoorde doelen te realiseren is een optie die bewust en volledig over het hoofd wordt gezien door deze aberratie binnen centralistisch links en haar meelopers - zulke ‘idealistische’ zaken dragen immers niet bij aan het uitbreiden van de macht van centralistisch links.

Ondertussen kolkt de haat tegen Israël tegen de plinten op. De enige plek waar joden relatief veilig zijn; Israel, moet volgens centralistisch links worden opgeheven, ondanks de loop van de geschiedenis; met een Groot Moefti van Jeruzalem die namens de islamitische bewoners van Palestina op Hitler gokte en verloor, waarna de holocaust en de overwinning van de geallieerden er voor zorgde dat in Jalta de staat Israel werd gecreëerd. Een historisch feit waar we mee zullen moeten leren leven, in een gebied waar joden, arabieren, bedoeïen, druzen, tsjerkessen, armeniers en arameeërs al duizenden jaren samenleven - en waar alleen het vermengen van religie met politiek zorgt voor dood en verderf - niet de genealogie. Arabieren en joden zijn niet voor niets allebei semieten; verre neven dus. 

En Palestina? Dat heeft ondanks alle demonstraties die oproepen Palestina te bevrijden ('from the river to the sea') maar een korte geschiedenis, omdat moslims in Palestina vóór het ontstaan van de staat Israel niet dachten in termen van nationale staten, maar in termen van de oema. Opeenvolgende Palestijnse leiders als Jasser Arafat hebben een tweestaten oplossing dan ook categorisch afgewezen: het islamisme sluit geen compromissen. 

Het feit dat de Palestijnen in ellendige omstandigheden leefden kon Arafat minder schelen dan zijn einddoel: de vernietiging van Israël.

Deze halsstarrigheid heeft de weduwe van Arafat geen windeieren gelegd. De miljoenen aan buitenlandse hulp die bedoeld waren voor de Palestijnen worden tegenwoordig goed besteed in de jetset van haar nieuwe vaderland - Zwitserland. De dochter van Arafat zou in Londen zelfs een hele straat bezitten.

Dit in tegenstelling tot de meerderheid van moslims, christenen, joden en andere Israëlische minderheden die religie en politiek wel weten te scheiden en vooral vreedzaam naast elkaar willen leven. Zij zijn al lang blij als ze hun kinderen naar school kunnen sturen. Zij hoeven niet zo nodig een staat te vernietigen waarin, in tegenstelling tot staten die geleid worden door islamisten, alle inwoners gelijk zijn voor de wet.

Het is juist daarom schokkend dat het met het islamisme heulende deel van centralistisch links ook na de recente pogrom van Hamas, die past in de Hamas ideologie die propageert dat iedere jood gedood moet worden, pleit voor het opheffen van de staat Israel. 

Niet Hamas maar Israël willen opheffen en ondertussen doen alsof leden van een gewapende tak van de moslimbroederschap vrijheidsstrijders kunnen zijn.

Het doet denken aan die schandalige media-vertoning destijds met een apologeet van het islamisme, Bouchallikht, die zogenaamd helemaal geen voorzitter was van een aan de moslimbroederschap en dus aan Hamas gelieerde organisatie.

Een organisatie, Femyso, die bovendien… door het liberale Europa van het grote geld werd gesponsord; van ùw belastinggeld. Een Europa dat onder aanvoering van de door niemand gekozen von der Leyen direct na de aanslagen van 7 oktober doodleuk besloot tot … het zenden van extra geld naar Gaza - en dus naar Hamas.

Ondertussen staat de PVV volgens Maurice de Hond op 48 zetels. Het onvermogen van de gevestigde politieke partijen om een alternatief te bieden voor het centralisme, het liberalisme en het islamo-linksisme zorgt voor de groei van de aanhang van al even liberale en centralistische 'alternatieven' voor traditioneel links, zoals de PVV, het NSC en de BBB.

Liberale en centralistische politiek die de gewone Nederlander samen met het islamo-linksisme al decennialang voor de gek houdt, negeert en uitbuit, ten faveure van minderheden die bestaan uit liberalen, islamisten en vreemd genoeg ook uit Lhbtiq-plussers, die verbonden zijn in een centralisme en een liberalisme dat voor alle landen en volken het grootste gevaar vormt.

Want wanneer de vrijheid van individuen, gemeenschappen en hun leefgebieden niet beschermd en verbeterd wordt sterven vrije individuen en hun culturen. 

Het alternatief? Een democratie waarin die vrijheid van individuen wordt vergroot door te luisteren naar meerderheden in logische geografische eenheden in plaats van naar minderheden met een grote mond, en kleine hersenen. Waardoor inmiddels, dankzij hetzelfde links dat ooit achter Robespierre en Stalin aanliep, Hamas aan de macht kon komen, deze terroristen zelfs als vrijheidsstrijders worden gezien en - al dan niet onder de dekmantel van liefdadigheidsorganisaties - met ons belastinggeld gesubsidieerd worden door een Europese unie die de Nederlanders in 2005 per referendum afwezen. 

Het islamo-linksisme is niet alleen de gevlekte scheerling voor een joods christelijke cultuur die toch al op sterven na dood is - het is niet de vraag of, maar wanneer ze de gifbeker met het islamo-linksisme erin, onder de bezielende leiding van het liberale Europa van het grote geld, helemaal zal leegdrinken ter meerdere eer en glorie van het grote geld - dat vooral lage lonen wil - het houdt ook een alternatief voor het centralisme - in Israël net zo goed als bij ons, tegen, waardoor niet alleen Palestijnen maar ook Nederlanders al lang niet meer soeverein zijn - en geen eigen soevereine staat meer hebben. 

Maar wij kunnen ons natuurlijk gewoon verzetten tegen dit nihilisme door het confederale alternatief te schetsen. Een confederalisme waarbij alleen meerderheden besluiten mogen nemen over hun eigen leefgebied, tenzij er bij meerderheid is besloten dat volksvertegenwoordigers dat - op bepaalde thema's - in plaats van het volk mogen doen. 

Volksvertegenwoordigers die dan natuurlijk wel weggestemd moeten kunnen worden bij disfunctioneren, en dus een imperatief mandaat moeten krijgen, waarmee we niet alleen een nieuwe Hamas dictatuur voorkomen, maar ook een steeds federaler Europa van het grote geld, dat de soevereiniteit van de gewone Nederlanders in 1992 met het verdrag van Maastricht en in 2008 met het verdrag van Lissabon nogmaals de prullenbak in kieperde om van ons belastinggeld niet alleen de grote bedrijven van de superrijken - maar ook aan de moslimbroederschap gelieerde organisaties zoals Femyso te subsidiëren. 

Deels uit naïviteit, deels uit opportunisme. Want houdt je minderheden zoet dan verstevig je je eigen machtsbasis, die immers op minderheden in plaats van op meerderheden is gebaseerd - en slechts bestaat bij de gratie van de macht van de superrijken, hun lage lonen en hun oorlogsmachinerie die leidt tot steeds meer immigratie uit kapotgebombardeerde, vooral islamitische landen. 

Het echte gevaar komt in ons land van een centralistisch links dat heult met islamisme en liberalisme. Zolang we geen alternatief weten te formuleren voor dit centralistisch, met islamisme heulend links zijn de soevereiniteit van ons land en dus van de gewone Nederlander en zijn cultuur, ten dode opgeschreven.

Isjtar 

 

Deel je ideeën